Aktualności

17 września 2020

Nagroda im. Jerzego Regulskiego za wybitne osiągnięcia w rozwoju samorządności - można zgłaszać kandydatów

Przed nami V edycja Nagrody imienia Jerzego Regulskiego za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego i rozwoju samorządności terytorialnej. Do 30 września br. można zgłaszać kandydatów do tego wyróżnienia.

Jednym z najważniejszych zadań, powierzonych gminom w ustawie samorządowej jest troska o ład przestrzenny polskich miast, miasteczek i osiedli. Dla Jerzego Regulskiego – urbanisty, inicjatora odbudowy samorządów lokalnych w Polsce i współtwórcy tej ustawy – te zapisy były niezwykle ważne.

Nagroda im. Jerzego Regulskiego wspiera tę aktywność. Wyróżnia te osoby i inicjatywy, które działają na rzecz wartości bliskich jej Patronowi – kreują ład przestrzenny (zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju) oraz wzmacniają w tym zakresie polskie samorządy. Nagroda promuje m.in. projekty urbanistyczne rozwiązujące lokalne problemy, koncepcje społeczne rozwijające samorządność, publikacje poszerzające wiedzę o ładzie przestrzennym, inicjatywy lokalne promujące zrównoważony rozwój. Ważnym celem nagrody jest również budowa społecznej świadomości i społecznego wsparcia dla reformy gospodarki przestrzennej – mówi dr Adam Kowalewski, architekt i członek Kapituły Nagrody.

W tym roku odbędzie się już V edycja Nagrody. Projekty, realizacje, kandydatów czy kandydatki może nominować każdy. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie: www.nagrodaregulskiego.frdl.pl. Laureatów w czterech kategoriach wybierze spośród zgłoszeń Kapituła powołana przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich.

Zgłoszenia do Nagrody imienia Jerzego Regulskiego przyjmowane są do 30 września br.

Więcej o Nagrodzie można przeczytać na stronie: www.nagrodaregulskiego.frdl.pl