Aktualności

28 września 2020

Wrześniowy Zespół ds. Infrastruktury KWRiST – zmiany w FDS-ie, hulajnogi elektryczne i kryteria podziału rezerwy subwencji ogólnej

25 września 2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Tym razem posiedzenie zdominowały projekty Ministerstwa Infrastruktury, w szczególności związane z drogami publicznymi i transportem drogowym.

Fundusz Dróg Samorządowych vel Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, czyli nie tylko nazwa kością niezgody

Projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych szerzej opisywaliśmy tutaj. Dyskusja na posiedzeniu Zespołu dotyczyła szeregu kwestii i pokazała, że mimo otwartości resortu infrastruktury na dialog ze Stroną Samorządową trudno będzie osiągnąć porozumienie co do wszystkich kluczowych elementów nowelizacji.

Jak wskazał Grzegorz Kubalski, Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich, ZPP przychylnie patrzy na rozszerzenie zakresu przedsięwzięć, które mogą być dofinansowane ze środków Funduszu (przypomnijmy: chodzi o rozszerzenie o zadania miejskie oraz wojewódzkie zadania obwodnicowe). Natomiast na zmianę nazwy Funduszu ZPP się nie zgadza; ponadto wciąż uprawnienia Prezesa Rady Ministrów do dokonywania zmian na listach zadań przeznaczonych do dofinansowania są zbyt szerokie – stwierdził dyr. Kubalski.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.