Aktualności

2 października 2020

Przedstawiciele Związku Powiatów Polskich po kolejnym spotkaniu z Ministrem Zdrowia

Przedstawiciele Związku Powiatów Polskich na czele z Prezesem Zarządu Andrzejem Płonką oraz Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych 30 września spotkali się z Ministrem Zdrowia Adamem Niedzielskim. Głównym tematem rozumów była rola szpitali I i II stopnia w walce z pandemią ale poruszono również inne istotne kwestie.

Na spotkaniu omówiono korekty w strategii walki z pandemią, w tym usprawnienie działania systemów informatycznych. Ze strony powiatów zwrócono uwagę na fakt, że w strategii coraz bardziej ogranicza się rolę inspekcji sanitarnej. Ponadto padła propozycja aby złagodzić zasady kierowania przez POZ pacjentów na wymaz w drodze teleporady, zwracając uwagę, że nie utrata węchu i smaku jako objaw występuje w momencie kiedy dana osoba już zaraża. Zwrócono również uwagę, żeby w jasny sposób opisać procedurę postępowania w szpitalu I stopnia, do którego trafi pacjent poza ścieżką POZ-u. Poruszono również kwestię przywrócenia rozliczenia świadczeń poza ryczałtowych  zgodnie funkcjonujących przed 5 września br. Wiceprezes NFZ Bernard Waśko wskazał, że konieczna byłaby zmiana ustawy. Uzupełniająco należy dodać, że po analizie stanu prawnego, 2 października br. ZPP skierowało do Ministra Zdrowia dodatkową korespondencję wskazując, że przywrócenie metody rozliczenia należności w oparciu o wartość kontraktu a nie o faktyczne wykonanie możliwe jest poprzez zmianę ogólnych warunków umów czyli zmianę rozporządzenia wykonawczego do ustawy o świadczeniach.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.