Aktualności

1 października 2020

Relacja z wrześniowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

30 września 2020 roku w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Posiedzeniu przewodniczył Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, a współprzewodniczył Jacek Karnowski, Prezydent Sopotu.

Podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Związek Powiatów Polskich reprezentował Zastępca Dyrektora Biura ZPP, Grzegorz Kubalski.

Przewodniczący zaproponował, by do obrad włączyć punkt dotyczący przedstawienia strategii związanej z kolejnymi obostrzeniami w strefie czerwonej.

Na początku posiedzenia omówiony został projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielenia ochrony czasowej obywatelom Republiki Białorusi i bezpaństwowcom lub osobom o nieustalonym obywatelstwie zamieszkałym na stałe na terytorium tego państwa masowo przybywającym do Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku rażących naruszeń praw człowieka dokonywanych w kraju pochodzenia. Strona rządowa poinformowała o uruchomionych trzech trybach wjazdowych na terytorium Polski dla obywateli Białorusi. Zatem nowe rozporządzenie w tej sprawie wydaje się bezzasadne.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.