Aktualności

29 września 2020

Idea dodatku uzupełniającego się wyczerpuje - wrześniowy Zespół ds. Edukacji KWRiST

22 września br. obradował Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

W sprawach różnych poruszono następujące tematy:

1) Wniosek Związku Powiatów Polskich w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

ZPP zwrócił uwagę, że § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, bezzasadnie wyklucza możliwość nauczania danego przedmiotu przez osobę, która ukończyła studia pierwszego stopnia (licencjat) z tego przedmiotu. W praktyce prowadzi to do sytuacji, że nauczyciel, który ukończył studia licencjackie z danego przedmiotu (6-semestralne) nie ma kwalifikacji do jego nauczania, a nauczyciel, który ukończył studia podyplomowe 3-semestralne z tego przedmiotu takie kwalifikacje już posiada

Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego wskazała, że zgodnie z obowiązującymi od 2003 roku standardami, sam licencjat obejmuje wyłącznie przygotowanie do zawodu nauczyciela w przedszkolu i szkole podstawowej. Nauczyciel po licencjacie posiada bazową wiedzę w zakresie będącym przedmiotem studiów, tak by możliwe było osiągniecie efektów kształcenia opisanych w standardach kształcenia nauczycieli. W myśl nowych standardów 2019/2020 nauczyciele kształceni są na studiach licencjackich i magisterskich w tym samym zakresie. Oznacza to, że kwalifikacje do pracy w szkole nabędą dopiero po ukończonym całym cyklu kształcenia, czyli po studiach licencjackich + magisterskich. A dodatkowo zwróciła uwagę, że studia podyplomowe kończy osoba, która już ma wykształcenie wyższe.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.