Aktualności

8 października 2020

Specjalne posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST – tematem nowela Funduszu Dróg Samorządowych i przepisy dot. hulajnóg elektrycznych

7 października 2020 r. odbyło się – w formie wideokonferencji – specjalne posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Dotyczyło ono projektów, które na ostatnim regularnym posiedzeniu Zespołu wzbudziły duże kontrowersje. 

Fundusz Dróg Samorządowych vel Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – kierunkowo pozytywnie, ale z zastrzeżeniem wielu uwag

Projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych – m.in. zmieniający nazwę Funduszu na „Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg” – otrzymał opinię pozytywną KWRiST (Zespół działał z upoważnienia Komisji), natomiast z zastrzeżeniem szeregu uwag, w tym uwag ZPP. Dotyczyły one – prócz oczywistej uwagi w zakresie zmiany nazwy – między innymi gwarancji zapewnienia właściwego finansowania zadań powiatowych i gminnych w związku z rozszerzeniem zakresu przedsięwzięć mogących otrzymać dofinansowanie z jego środków o wojewódzkie zadania obwodnicowe i miejskie czy też choćby lekkie uszczegółowienie kryteriów oceny wniosków o dofinansowanie nowej „podgrupy” zadań, czyli zadań poprawiających bezpieczeństwo ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.