Aktualności

16 października 2020

Październikowe posiedzenie Zespołu Zdrowia KWRiST

13 października w trybie online odbyło się wyjątkowo liczne posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST. Wiceminister Zdrowia Józefa Szczurek – Żelazko przeprosiła za nieobecność Ministra Zdrowia, który nie mógł być obecny na spotkaniu z uwagi na tragedię w rodzinie. Ustalono, że dedykowane spotkanie z panem ministrem odbędzie się w innym terminie.

Posiedzenie tradycyjnie rozpoczęło się od rozpatrzenia spraw różnych. Początkowo była to informacja Ministerstwa Zdrowia na temat możliwości zmian w zakresie  obowiązku przeprowadzenia testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 przed przyjęciem do ZOL/ZPO/hospicjum. Ministerstwo Zdrowia udzieliło informacji, iż postulat ten został już zrealizowany – wynik nie jest wymagany w przypadku pilnym.

Następnie Ministerstwa Zdrowia udzieliło informacji na temat przyszłego finansowania pomiotów w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Trwają prace, które mają na celu zmianę przyszłego modelu finansowania. Powołano Zespół ds. opracowanie tego co nastąpi w sieci szpitali w połowie 2021 r. Obecnie trwa analiza wielu koncepcji finansowania.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.