Aktualności

27 października 2020

Październikowy Zespół ds. Infrastruktury KWRiST – PTZ, mienie po WZMiUW-ach i gospodarka nieruchomościami

Tytułowe wątki to tylko niektóre spośród kwestii, którymi zajmował się Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST na posiedzeniu 23 października 2020 roku.

PTZ – rok na zmiany

Jednym z punktów omawianych w ramach „Spraw różnych”ww. posiedzenia Zespołu było pismo Związku Powiatów Polskich dotyczące informacji na temat stanu prac nad reformą systemu organizacji publicznego transportu zbiorowego w Polsce. Pismo zostało skierowane z tego względu, że tzw. ustawa okołobudżetowa ma przedłużyć obowiązywanie rozwiązań przejściowych zawartych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym o kolejny rok.

Wiceminister Rafał Weber z Ministerstwa Infrastruktury zadeklarował, że resort chce kontynuować zmiany, a dzięki punktowym zmianom w postaci: wydłużenia terminów w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym oraz utrzymania maksymalnego dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na poziomie 3 złotych do wozokilometra (przepisy w tym zakresie już obowiązują) w całym 2021 roku, zyskany zostanie czas na wprowadzenie modyfikacji. Minister Weber wskazał również, że istnieje szansa na wykorzystanie środków Krajowego Planu Odbudowy na unowocześnienie taboru międzypowiatowego i regionalnego – lecz w tym celu trzeba przeprowadzić reformę – tak, aby mieć dobrą fiszkę projektową.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć