Aktualności

26 października 2020

Dodatkowe posiedzenie Zespołu Zdrowia KWRiST

22 października br. odbyło się dodatkowe posiedzenie Zespołu Zdrowia dedykowane projektowi ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Mec. Bernadetta Skóbel przedstawiła uwagi Związku Powiatów Polskich oraz podkreśliła brak odpowiedzi resortu na przesłane przez ZPP uwagi. Mecenas podkreśliła, że proponowane w ustawie zapisy są próbą recentralizacji zadań. Uwagi dotyczyły artykułu 48 d ust. 1 tak, by umożliwić realizację profilaktycznych programów zdrowotnych spoza koszyka świadczeń przez łączenie środków samorządów i środków pochodzących z  Narodowego Funduszu Zdrowia. Istnieje obawa, że przy bardzo ogólnych zapisach  projektu samorządy będą zobowiązane do realizowania konkretnych działań i rozliczane z tego, a OSR pomija kwestię finansowania. Mecenas podkreśliła także zbyt krótki czas na opiniowanie oceny planów transformacji. Proponowane 14 dni to pozorowanie konsultacji publicznych.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć