Aktualności

13 listopada 2020

Związek Powiatów Polskich powiększył się o nowy powiat

Z radością informujemy o nowym członku Związku Powiatów Polskich, jakim stał się Powiat Brzeski (woj. opolskie). To 304 jednostka, która dołączyła do korporacji samorządowej zrzeszającej powiaty i miasta na prawach powiatu.

Siłą Związku Powiatów Polskich – ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej powiaty i miasta na prawach powiatu – są jego członkowie. Związek od lat wspiera samorząd terytorialny i dba o wspólne interesy powiatów. Z kolei członkostwo w Związku to kształtowanie wspólnej polityki, promocja powiatów i okazja do wymiany doświadczeń.

Powiaty i miasta na prawach powiatu zintegrowane w Związku Powiatów Polskich mają okazję do podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju a także upowszechnianie rozwiązań w zakresie zarządzania.

Wspólnota samorządowa jest tym bardziej cenna i potrzebna w sytuacji kryzysowej, jaką niewątpliwie wywołała pandemia COVID-19.

Tym bardziej cieszy, że Związek Powiatów Polskich powiększył swoje grono o Powiat Brzeski, jeden z dwunastu powiatów województwa opolskiego, kompletując w ten sposób pełną reprezentację powiatów-członków tego województwa.

Terytorium powiatu zamieszkują 94 tysiące mieszkańców.