Aktualności

13 listopada 2020

Przedstawiciele ZPP spotkali się z wicepremierem Jarosławem Gowinem

13 listopada odbyło się spotkanie strony samorządowej z wicepremierem Jarosławem Gowinem, Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii. Tematem rozmów były najistotniejsze - z punktu widzenia samorządów - kwestie związane z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa.

Podczas spotkania Związek Powiatów Polskich reprezentował: Andrzej Płonka, prezes Zarządu ZPP; Grzegorz Kubalski, Zastępca Dyrektora Biura ZPP oraz mec. Barnadeta Skóbel. W rozmowie uczestniczyli też przedstawiciele Unii Metropolii Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Miast Polskich i Unii Miasteczek Polskich.

„Jednym z niezbędnych warunków przezwyciężenia kryzysu, ograniczenia strat i wejścia gospodarki na ścieżkę wzrostu jest współpraca administracji rządowej z samorządem” – powiedział szef MRPiT witając gości.

Było to pierwsze tego typu spotkanie, w którym udział wziął wicepremier Jarosław Gowin. Zadeklarowano jednak gotowość do powtarzania spotkań w przyszłości.

Wiecej w Dzienniku Warto Wiedzieć