Aktualności

12 listopada 2020

Listopadowe posiedzenie Zespołu Zdrowia KWRiST

10 listopada br. w trybie zdalnym odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST.

Posiedzenie rozpoczęło się od omówienia spraw różnych. Pierwszym punktem był wniosek ZPP w sprawie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w stanie epidemii. Przepisy specustawy covidowej umożliwiły wydawanie orzeczeń na podstawie dokumentacji medycznej, bez fizycznego uczestnictwa osoby zainteresowanej uzyskaniem orzeczenia. Do ZPP docierają jednak sygnały z jednego z wojewódzkich zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, że ze strony Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pojawiają się sugestie aby odchodzić od orzekania w tym trybie. W związku z tym ZPP zadało pytanie czy Biuro Pełnomocnika wystosowało tego rodzaju komunikat oraz czy planowane są zmiany w tymże zakresie. Przedstawicielka Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych zapewniła, że nie wystosowano komunikatu tego rodzaju. Odchodzenie od orzekania zdalnego nie jest rozpatrywane. Biuro rozważało jedynie czy nie uzależnić orzekania zdalnego od zgody osoby niepełnosprawnej, jednak może to nastąpić wyłącznie po ustaniu epidemii.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.