Aktualności

19 listopada 2020

Echa spotkania GWD zajmującej się zarządzaniem oświatą

19 listopada br. w formule online odbyło sie ostatnie ze spotkań Grupy Wymiany Doświadczeń zajmujacej się kwestiami związanymi z zarządzenim oświatą w JST.

Spotkanie rozpoczęło się od omówienia prawnych uwarunkowań obowiązków JST i dyrektorów szkół w zakresie funkcjonowania placówek oświatowych w warunkach pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, a także bieżących informacji z prac Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w tym informacji dotyczących algorytmu podziału subwencji na przyszły rok - zaprezentowanych przez Katarzynę Liszkę-Michałka z biura Związku Powiatów Polskich.

W dalszej części odbyła się wspólna dyskusja uczestników nad praktycznymi uwarunkowaniami realizacji zadań oświatowych w warunkach pandemii COVID-19. Dyskusję uczestników moderował ekspert ZMP Zbigniew Czepelak.

Następnie Rafał Rudka omówił elektroniczną wersję ankiet dla uczniów szkół zawodowych omawiająć, wspólnie z uczestnikami, zasady przeprowadzania tych badań.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.