Aktualności

18 listopada 2020

Kryzys związany z pandemią, oświata i edukacja głównymi tematami wideokonferencji Zarządu ZPP

18 listopada w formie zdalnej odbyła się kolejna wideokonferencja Zarządu Związku Powiatów Polskich. Omówiono podczas niej najistotniejsze problemy, z którymi zmagają się obecnie powiaty. Głównymi wciąż pozostają kwestie związane z opieką zdrowotną i edukacją.

Podczas wideokonferencji omówiono spotkanie przedstawicieli samorządów z wicepremierem Jarosławem Gowinem, które odbyło się 13 listopada br. Dotyczyło ono współpracy pomiędzy stroną samorządową i rządową w dobie wyzwań, jakie stawia pandemia COVID-19. Każdy z przedstawicieli strony samorządowej zaprezentował poszczególny – istotny z samorządowego punktu widzenia temat. Poruszono kwestię problemów w zakresie szpitali, finansowanie samorządu z uwzględnieniem sprawy ryczałtu, podniesiona została kwestia dotycząca organizacji oświaty i braków z części oświatowej subwencji ogólnej. Mówiono również o inwestycjach i rządowych środkach na poszczególne kategorie inwestycji – strona samorządowa zaapelowała, by rozdział tych środków, które już są obecnie był szybko zatwierdzony, a jednocześnie aby tego typu programy były kontynuowane. O szczegółach spotkania opowiedział Zastępca Dyrektora Biura ZPP, Grzegorz Kubalski.

Podsumowano też posiedzenie Zespołu ds. Edukacji. Rozmawiano na nim między innymi o dofinansowaniu 500 zł dla nauczycieli jako pomoc w pracy zdalnej. Samorządy mają otrzymać imienne listy nauczycieli, którzy zakwalifikowali się do programu pomocowego. W związku z programem rządowym rodzi się wiele pytań, jak choćby o dofinansowanie dla nauczycieli z poradni psychologiczno-pedagogicznych. Poruszono również kwestię zmiany algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Problem niskich wpływów z subwencji przy rosnących zadaniach wielokrotnie podnosili już samorządowcy. Nawiązano też do zaplanowanego na 20 listopada spotkania przedstawicieli samorządów z Ministrem Edukacji, Przemysławem Czarnkiem.

Dalsza cześć relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.