Aktualności

17 listopada 2020

Zespół ds. Funkcjonalnych Obszarów Miejskich i Miast KWRiST rozmawiał o przyszłej perspektywie unijnej

13 listopada 2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Funkcjonalnych Obszarów Miejskich i Miast Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Tematyka posiedzenia związana była z przyszłą perspektywą unijną na lata 2021-2027. Jednak późniejsze wydarzenia (veto Polski i Węgier w sprawie budżetu UE i tzw. Funduszu Odbudowy) spowodowały, że nie wiadomo, czy informacje przekazane na posiedzeniu Zespołu niebawem nie będą musiały być rozpatrywane jedynie jako ciekawostki historyczne.

Przyszła perspektywa finansowa (o ile będzie…)

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na posiedzeniu Zespołu reprezentowała przede wszystkim Agnieszka Kapciak, zastępca dyrektora Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. W zakresie unijnej perspektywy finansowej 2021-2027 poinformowała o tym, że Wieloletnie Ramy Finansowe 2021-2027 miałyby wyglądać następująco: podstawowa kwota 1074,3 mld euro + Instrument Odbudowy w wysokości 750 mld euro. Polska łącznie z tych dwóch instrumentów miałaby otrzymać ok. 125 mld euro. Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności – w jego ramach Polska miałaby otrzymać w formie dotacji 23,1 mld euro (70% środków w 2021 r., reszta w 2023 r. – w zależności od wpływu kryzysu na poszczególne państwa), a większą kwotę w ramach pożyczek – szczegóły za chwilę. Natomiast w ramach polityki spójności Rzeczpospolita miałaby otrzymać 66,4 mld euro.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.