Aktualności

20 listopada 2020

Negatywna opinia do algorytmu podziału subwencji oświatowej na 2021 r.

17 listopada br. Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu omówił projekt rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2021.

Szczegółowe założenia projektu opisywaliśmy tutaj.

Do przedmiotowego projektu Związek Powiatów Polskich zgłosił następujące uwagi:

  1. Zwiększenie wskaźnika Si,i co najmniej do poziomu 0,37.
    W projekcie rozporządzenia wyklucza się z wagi P9 – 0,082 słuchaczy liceów ogólnokształcących dla dorosłych i szkół policealnych. Zwiększa się wartość Sg,i (liczba słuchaczy dotychczasowych niepublicznych szkół policealnych dla dorosłych kształcących w formie zaocznej i niepublicznych szkół policealnych kształcących w formie zaocznej) z 0,06 do 0,08 i wartość Sh,i (liczba słuchaczy niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych kształcących w formie zaocznej) z 0,10 do 0,14, natomiast nie podnosi się wartości dla szkół publicznych dla dorosłych kształcących w formie zaocznej. Kształcenie w tych szkołach również jest niedoszacowane w subwencji oświatowej. Publiczne szkoły typu licea ogólnokształcące dla dorosłych i szkoły policealne kształcące w formie zaocznej funkcjonujące np. w Centrach Kształcenia Ustawicznego powinny się rozwijać i stwarzać coraz lepsze warunki kształcenia.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.