Aktualności

27 stycznia 2021

Sytuacja finansowa instytutów badawczych nadzorowanych przez resort zdrowia

Eksperci Związku Powiatów Polskich opracowali raport, którego celem jest przedstawienie sytuacji finansowej instytutów badawczych nadzorowanych przez resort zdrowia.

Przedmiotem analizy objęto lata 2016-2019.

Informacje wykorzystane w raporcie pochodzą ze sprawozdań finansowych instytutów badawczych opublikowanych na stronie gov.pl, Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą oraz Rządowego Centrum Legislacji.

Z treścią raportu można zapoznać się poniżej.


Załączniki