Aktualności

17 marca 2021

Echa z marcowego posiedzenia Zespołu Zdrowia KWRiST

16 marca br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST. Posiedzenie rozpoczęło się od odmówienia projektu programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Solidarnej Warmia Mazury 2021-2025 – projekt ten uzyskał opinię pozytywną.

Następnie przystąpiono do omówienia licznych spraw różnych. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że jest kierunkowa zgoda na zmianę przepisów w zakresie możliwości łączenia środków pochodzących z NFZ ze środkami z samorządowych programów zdrowotnych, jeżeli środki te przeznaczane będą na szczepienia.

Resort udzielił również informację, że powołano pełnomocnika rządu do tzw. spraw cmentarnych. Przygotowywany jest duży projekt, który znowelizuje cała ustawę odnośnie chowania zmarłych. W nowelizację ma zostać wpisany temat koronera czy elektronicznej karty zgonu. Zespół pracuje intensywnie od półtora miesiąca. Na chwilę obecna projekt ten jest gotowy w 80%-90%.

Więcej w Dzienniku Warto Wiedzieć.