Aktualności

19 marca 2021

Echa z prac Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST. Debata nad Krajowym Planem Odbudowy

18 marca 2021 roku odbyło się dodatkowe posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST, poświęcone głównie projektowi Krajowemu Planowi Odbudowy i Zwiększania Odporności. Ustalono też dalszy sposób procedowania nad projektem Umowy Partnerstwa.

Krajowy Plan Odbudowy – czas goni, ale pośpiech nie popłaca

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda, reprezentujący stronę rządową na posiedzeniu, zaczął swoje wystąpienie od wskazania, że KPO ma charakter pionierski, wszyscy się tego uczymy, a sam Krajowy Plan ma zupełnie inną konstrukcję niż dotychczas znane środki europejskie – gdyż jest zorientowany nie na inwestycje, tylko na reformy. Po konsultacjach trwających do 2 kwietnia resort będzie potrzebował około dwóch tygodni na przetworzenie uwag – i w okolicach 15-20 kwietnia KPO ma być złożony do Komisji Europejskiej, z którą dialog techniczny będzie prowadzony do końca czerwca 2021 roku.

Jednak po części wprowadzającej Minister „przystąpił do ataku” – odnosząc się do bardzo wstępnych zagajeń poczynionych jeszcze przed posiedzeniem Zespołu albo na samym początku posiedzenia. Stwierdził, że między innymi „nie ma mowy o centralizacji służb zatrudnienia – tylko koordynacji służb zatrudnienia” oraz „dzisiaj szpitale powiatowe się kanibalizują – rywalizują między sobą”. Szczególnie pierwsza wypowiedź była ciekawa, gdyż według Ministra dziś dostęp do ofert w urzędach pracy zależny jest od zamieszkiwania danego powiatu czy województwa…

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.