Aktualności

31 marca 2021

Marcowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji KWRiST

Głównymi tematami podczas marcowego posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST były Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. oraz tzw. edukacja domowa.

Projekt kryteriów podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021

Dokument szczegółowo opisany został tutaj.

Projekt został uzgodniony z uwagą dotyczącą nowego kryterium VII (Sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego). Zgodnie z uwagą strony samorządowej kryterium to zostanie uruchomione dopiero po uchwaleniu tzw. ustawy covidowej, która zapewni finansowanie tego zadania (dodatkowe 187 mln zł). Ustalono też, że MEiN przekaże stronie samorządowej projekt ww. ustawy wraz z uzasadnieniem i OSR.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.