Aktualności

9 kwietnia 2021

Echa z prac Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST

8 kwietnia 2021 r. odbyło się specjalne posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST, poświęcone projektom, które już wcześniej były przedmiotem prac Zespołu, ale ze względu na różnorakie kontrowersje nie uzyskały opinii Komisji Wspólnej. Chodzi m.in. o projekt ustawy o gatunkach obcych, projekt noweli ustawy o elektromobilności oraz projekt Krajowego Planu Odbudowy.

Gatunki obce – dotychczasowe finansowanie będzie co najmniej utrzymane

Projekt ustawy o gatunkach obcych, który wzbudzał duże kontrowersje ze względu na wątpliwości co do finansowania podejmowania działań zaradczych, udało się zaopiniować pozytywnie. Małgorzata Golińska, Sekretarz Stanu w resorcie klimatu i środowiska zadeklarowała bowiem, że każdy z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej będzie utrzymywał finansowanie dla zwalczania gatunków obcych – czy to w formie zarezerwowanej na ten cel puli środków, czy też poprzez interwencyjne uruchamianie wsparcia. Finansowanie ma być dostępne zarówno dla gmin, jak i dla powiatów oraz województw. Minister Golińska przekazała przy okazji, że clou tematu pod tytułem „gatunki obce” będą – tu bez zaskoczenia – barszcze kaukaskie.

Elektromobilność – środki na dostosowanie do wymogów dyrektywy i ustawy mają się znaleźć

Wdrożenie nowelizacji ustawy o elektromobilności, zakładającej m.in. obowiązek dostosowania miejsc postojowych przy budynkach posiadających ponad 20 miejsc postojowych do potrzeb pojazdów elektrycznych – poprzez utworzenie punktu ładowania oraz kanałów dla okablowania dla przyszłych punktów ładowania (dla jednego punktu ładowania na pięć miejsc postojowych) budziło spore kontrowersje z uwagi na brak odpowiedniego finansowania. Na obowiązki te ma jednak zostać zorganizowane dofinansowanie.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.