Aktualności

15 kwietnia 2021

Krajowy Plan Odbudowy, podział środków w ramach RFIL i sytuacja szpitali tematami wideokonferencji Zarządu Związku Powiatów Polskich

4 kwietnia odbyła się kolejna wideokonferencja Zarządu Związku Powiatów Polskich. Głównymi tematami dyskusji było zaopiniowanie dokumentu Krajowego Planu Odbudowy, podział środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i sytuacja szpitali powiatowych. Starostowie przedstawili też bieżące, najważniejsze dla powiatów kwestie.

W pierwszej części wideokonferencji, pracownicy Biura ZPP przedstawili najistotniejsze wydarzenia ostatnich tygodni.

Zastępca Dyrektora Biura ZPP, Grzegorz Kubalski mówił o posiedzeniach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – w związku z Krajowym Planem Odbudowy odbyły się dwa posiedzenia plenarne w ostatnim czasie. Obecnie trwa opiniowanie projektu KPO. Ze względu na dużą wagę dokumentu, Związek Powiatów Polskich monitoruje sprawę od samego początku. Grzegorz Kubalski zwrócił uwagę na specyfikę sytuacji – z jednej strony strona rządowa deklaruje wprowadzenie wszystkich poprawek zgłoszonych przez stronę samorządową, jednak w dalszym ciągu nie powstała ostateczna wersja dokumentu z wprowadzonymi zmianami. Z tego względu wciąż nie wydano opinii co do dokumentu. Strona samorządowa kierunkowo popiera kształt dokumentu, jednak nie może dojść do wydania opinii bez lektury ostatecznej wersji.

Grzegorz Kubalski zaznaczył też cały czas aktualny problemem finansowania oświaty. W jego ocenie, temat ten należy powiązać ze zmianami w systemie dochodów JST. Mimo zapowiedzi na ten moment sprawa nie została podjęta podczas posiedzenia Komisji Wspólnej.

Ważną kwestią jest też skierowanie do Sejmu, z pominięciem Komisji Wspólnej projektu ustawy, który zabiera z gmin wypłatę świadczenia 300+. Nie jest to problem dotyczący bezpośrednio powiatów, ale jednak stanowi element cyklu centralizacyjnego, z jakim mamy okazję się stykać.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.