Aktualności

16 kwietnia 2021

Kwietniowe posiedzenie Zespołu Zdrowia KWRiST

13 kwietnia br. odbyło się zdalne posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST.

Posiedzenie rozpoczęła godzinna dyskusji na temat decyzji Wojewody Mazowieckiego i Ministra Zdrowia w sprawie powołania Pełnomocnika do wykonywania praw i obowiązków kierownika Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego SP ZOZ oraz Szpitala SOLEC sp. z o.o. Obecni na posiedzeniu przedstawiciele samorządu zwracali uwagę na konieczność wykreślenia z tzw. ustawy covidowej przepisu art. 47b zezwalającego na powołanie pełnomocnika w miejsce dyrektora. Ponadto potrzeba jest podjęcia czynności zmierzającej do przywrócenia sytuacji w Radomiu i Warszawie do „względnej normalności”. Samorządowcy sugerowali, że przed powołaniem pełnomocnika można by zastosować instytucję ostrzeżenia, która informowałaby szpital, że może dojść do powołania pełnomocnika w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia pacjentów.

Następny punkt stanowiła, również długa dyskusja odnośnie informacji Ministerstwa Zdrowia dotyczącej stanu prac nad nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie, w jakim odnosi się ona do obowiązków aptek ogólnodostępnych polegających na świadczeniu nocnych i świątecznych dyżurów. W tym zakresie niewiele zmieniło się od lat. Ministerstwo poinformowało, że jest wypracowywana pewna propozycja w tej kwestii, ale na chwilę obecną nie ma terminu nadania jej biegu z uwagi na ograniczone zasoby kadrowe. Samorządowcy nie przyjmowali do wiadomości argumentów odnośnie ograniczonych zasobów kadrowych podczas epidemii, z uwagi na fakt, że na tą kwestię zwracano uwagę od co najmniej 6 lat. Pracownicy aptek też „nie są pancerni” i nie są w stanie wszędzie, gdzie rady powiatów ustaliły konieczność, stawić się na dyżurze.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.