Aktualności

27 kwietnia 2021

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - podział środków w powiatach

Eksperci Związku Powiatów Polskich przygotowali kolejną analizę, której celem jest przedstawienie obrazu dystrybucji środków finansowych przekazywanych powiatom i miastom na prawach powiatu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przedstawiono wyniki zarówno naboru z grudnia 2020 r. jak i ujęto zestawienie horyzontalne całego programu.

Analizę oparto o dane pozyskane z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, poszczególnych 16 Urzędów Wojewódzkich, Głównego Urzędu Statystycznego oraz samorządów powiatowych.

Wyniki zobrazowano zarówno odrębnie dla powiatów i miast na prawach powiatu jak i łącznie dla obu tych grup.

Z treścią raportu można zapoznać się poniżej.


Załączniki