Aktualności

14 maja 2021

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - podział środków w samorządach powiatowych

Eksperci Związku Powiatów Polskich przygotowali kolejną analizę, której celem jest przedstawienie obrazu dystrybucji środków finansowych przekazywanych powiatom i miastom na prawach powiatu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Analizę oparto o dane pozyskane z 16 Urzędów Wojewódzkich oraz z Głównego Urzędu Statystycznego.

Wyniki zobrazowano odrębnie dla powiatów i miast na prawach powiatu.

Z treścią raportu można zapoznać się poniżej.


Załączniki