Aktualności

19 maja 2021

"Zagrożenia geologiczne w Polsce. Problemy osuwiskowe" - zaproszenie na Forum PIG

Państwowy Instytut Geologiczny organizuje 2. Forum Państwowej Służby Geologicznej (PSG) pt. Zagrożenia geologiczne w Polsce. Problemy osuwiskowe. Forum odbędzie się 10 czerwca 2021 r. (czwartek) w godz. 10.00-14.00 w formule online.

Forum PSG to cykl spotkań, podczas których prezentujemy wyniki prac prowadzonych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) w ramach wypełniania zadań Państwowej Służby Geologicznej. Organizacja Forum PSG poświęconego osuwiskom jest pokłosiem ostatniego Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz.U. 2020 poz. 2270), które wprowadziło wiele zmian. Większe uprawnienia starostów, bardziej precyzyjne określenie procedur czy nowe metody obserwacji, to jedne z ważniejszych, choć nie jedyne modyfikacje. Wierzymy, że nowe Rozporządzenie przyniesie wiele korzyści i przede wszystkim pozwoli na skuteczne działania w zakresie ograniczenia ryzyka osuwiskowego, a tym samym pozwoli zminimalizować straty wynikłe z aktywności osuwisk.

Podczas Forum przedstawione zostaną najważniejsze aspekty związane z inwentaryzacją osuwisk i ich obserwacją w kontekście zmiany Rozporządzenia. Będą rekomendowane rozwiązania dla najczęściej pojawiających się problemów, w tym związanych z dokumentowaniem zagrożeń geologicznych. Organizatorzy liczą na owocną dyskusję, każdy głos z Państwa strony będzie dla cenną wskazówką w realizacji zadań Państwowej Służby Geologicznej.

W załączeniu zamieszczamy list skierowany przez dyrektora Instytutu dr. inż. Mateusza Damrata, komunikat i program Forum.

Udział w Forum jest bezpłatny.

Ze względów organizacyjnych konieczne jest przesłanie zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie https://www.pgi.gov.pl/2-forum-psg

Pomimo formuły online liczba uczestników jest ograniczona – o udziale w Forum decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszelkich informacji w sprawie Forum udziela Biuro Promocji i Komunikacji PIG-PIB (forum@pgi.gov.pl; 22 45 92 384; 22 45 92 174).


Załączniki