Aktualności

25 czerwca 2021

Relacja z czerwcowego posiedzenia KWRiST

Realizacja Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i narodowy program szczepień – to główne tematy posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 23 czerwca. Po kilkumiesięcznej przerwie, posiedzenie po raz pierwszy odbyło się w formie hybrydowej.

Posiedzeniu przewodniczył Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Podczas posiedzenia Komisji odbyło się uroczyste wręczenie nagród XVIII edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie dotyczące samorządu terytorialnego.

Realizacja RFIL

Minister Waldemar Buda przedstawił sprawozdanie na temat realizacji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Mówił o wsparciu gmin z obszarów górskich – w tym zakresie uprawnione były 203 samorządy. Jak przekazał minister, zostały one wyselekcjonowane według danych GUS. Na 203 podmioty, 202 ubiegały się o przyznanie środków. W ramach naboru uruchomione były dwa instrumenty -  pierwszy to wsparcie na inwestycje w granicach 40% siedmiorocznych wydatków inwestycyjnych w latach 2016-2020 ale nie więcej niż 8 milionów. Drugi komponent dotyczył zrównoważenia utraty wpływów, które były związane ze zwolnieniami podmiotów uprawnionych w ramach tarczy i walki z COVID-19. Inwestycje w większości dotyczyły szlaków turystycznych, szlaków, deptaków, parkingów, skansenów czy obiektów kultury regionalnej. Program dotyczył województw: dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Minister podkreślił, że wszystkie podmioty, które wnioskowały, otrzymały pomoc. Maksymalne dofinansowanie wyniosło 8 milionów na samorząd. Minister Buda podkreślił, że przy podziale środków nie było żadnych kontrowersji, kwalifikowalność polegała na danych GUS. Zadanie było programowane przez Radę Ministrów.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.