Aktualności

24 czerwca 2021

Zespół infrastruktury – emocje w sprawach różnych

24 czerwca odbyło się posiedzenie Zespołu Infrastruktury KWRiST. Mimo, że w porządku obrad dyskutowano tylko nad sprawami różnymi emocji nie brakowało.

Obrady rozpoczęły się od problemu zatwierdzania taryf wodnych przez Wody Polskie. Te na mocy nowej ustawy prawo wodne stały się tzw. „regulatorem” i zatwierdzają stawki opłat proponowanych odbiorcom przez dostawców wody. W praktyce problemem okazuje się zatwierdzanie nowych – wyższych taryf za wodę.

Przedstawicielka branży wodnokanalizacyjnej informowała, że sytuacja jest trudna. Obecne taryfy zostały zatwierdzone trzy lata temu. Ich wysokość nie odpowiada obecnej sytuacji ekonomicznej. Wzrastają koszty prądu, koszty pracy i koszty wywozu odpadów. Przedsiębiorstwom zaczyna brakować środków na prowadzenie zadań inwestycyjnych.

Do problemów tych odniósł się wiceprezes Wód Polskich Paweł Rusiecki. Jego zdaniem przedsiębiorcy niezadowoleni z zatwierdzenia taryfy mogą się odwołać. Podkreślał, że każda sprawa rozpoznawana jest indywidualnie. Jednocześnie wytykał przedsiębiorstwom, że w niewłaściwy sposób konstruują wnioski taryfowe i chcą przerzucać koszty na konsumentów.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.