Aktualności

14 lipca 2021

Lipcowe posiedzenie Zespołu Zdrowia KWRiST

13 lipca br. w trybie hybrydowym odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST.

Posiedzenie rozpoczęło się od mówienia spraw różnych, na które składały się następujące tematy. Kwestia dotycząca świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii. Finansowanie szpitali w perspektywie do końca 2021 r. Obecne finansowanie zostało przedłużone do końca III kwartału 2021 r. Nie wiadomo czy finasowanie to zostanie przedłużone do końca roku, co jest szczególnie ważne w perspektywie IV fali pandemii. Ministerstwo wyjaśniło, że za każdym razem decyzja dotycząca sposobu finansowania świadczeń podejmowana jest na kolejny kwartał, biorąc pod uwagę stan zakażeń w momencie podejmowania decyzji.

Kwestia dotycząca środków z Funduszu Medycznego w roku 2020 oraz 2021, samorządowcy zwracali uwagę na brak przejrzystości wydatkowania środków z Funduszu oraz na możliwą kumulację różnych środków na ochronę zdrowia z różnych źródeł, co może wpłynąć na podwyższenie kosztu zakupu różnych usług i sprzętów z uwagi na popyt.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.