Aktualności

24 sierpnia 2021

Projekty unijne w szkolnictwie zawodowym - szkolenie

Rozwój kształcenia zawodowego oraz wsparcie placówek jest ważnym zadaniem każdej jednostki samorządowej. Zwiększanie potencjału oraz konkurencyjności szkół prowadzących kształcenie zawodowe młodzieży staje się istotnym wyzwaniem, również ze względu na sytuację związaną z pandemią wirusa COVID-19. W związku z tym, że szkolnictwo zawodowe jest ważnym elementem powiatowej edukacji zachęcamy do udziału w bezpłatnym webinarze zatytułowanym "PROJEKTY UNIJNE W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM", który odbędzie się 9 września br., w godzinach 9:00-10:00.

Podczas webinaru eksperci z wieloletnim doświadczeniem w pozyskiwaniu oraz zarządzaniu projektami z zakresu szkół zawodowych omówią między innymi:

  • Założenia projektów realizowanych w ramach poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020).
  • Możliwości oraz praktyczne przykłady doposażenia dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe młodzieży.
  • Staż jako element nabywania kompetencji i realizacji projektu – planowanie oraz realizacja staży dla uczniów.

Żeby wziąć udział w webinarze należy zarejestrować się bezpłatnie poprzez formularz zgłoszeniowy: https://szkolyzawodowe.bitrix24.site/wanir/.

Rejestracja zostanie zamknięta w dniu 8 września.

Link do wydarzenia przesłany zostanie 8 września na wskazany w formularzu adres mailowy.

Więcej informacji: https://zawodowa.wanir.edu.pl/ lub na www.wanir.edu.pl

Webinar organizowany jest przez Wielkopolską Akademię Nauki i Rozwoju przy współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Patronat sprawuje: Związek Powiatów Polskich oraz Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa.