Informacja o działalności ZPP w okresie od 30 czerwca do 15 września 2021 roku