Aktualności

22 września 2021

Europejski Tydzień Regionów i Miast już od 11 października br.

Zielona transformacja, rozwój cyfryzacji, zaangażowanie obywateli i spójność to główne tematy tegorocznego Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. 19 edycja wydarzenia odbędzie się 11-14 października br. w Brukseli.

Europejski Tydzień Regionów i Miast to największe, coroczne wydarzenie poświęcone spójności. To wyjątkowa platforma komunikacyjna, która łączy regiony i miasta z całej Europy.

Jakie cele przyświecają Europejskiemu Tygodniowi Regionów i Miast?

  • Omówienie wspólnych wyzwań dla europejskich regionów i miast a także wymiana dobrych praktyk pomiędzy politykami, decydentami, ekspertami, interesariuszami biznesu, organizacjami społecznymi i dziennikarzami.
  • Zbudowanie platformy do uczenia się i wymiany doświadczeńdla osób wdrażających politykę spójności UE i zarządzających jej instrumentami finansowymi.
  • Ułatwienie współpracy i tworzenie sieci między regionami i miastami.
  • Udział w debacie na temat polityki spójności UE w szerszym kontekście, z uwzględnieniem najnowszych badań i opinii państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

W Europejskim Tygodniu Regionów i Miast udział mogą wziąć europejscy, krajowi, regionalni i lokalni urzędnicy i eksperci w dziedzinie zarządzania i oceny programów polityki spójności, przedstawiciele firm prywatnych, instytucji finansowych oraz stowarzyszeń europejskich i krajowych, członkowie Europejskiego Komitetu Regionów i Parlamentu Europejskiego oraz politycy krajowi, regionalni i lokalni, członkowie społeczeństwa, którzy chcą wyrazić swoje poglądy i wziąć udział w debacie na temat przyszłości Europy oraz ich regionów i miast, a także dziennikarze krajów europejskich.

Głównymi tematami tegorocznego wydarzenia będą: zielona transformacja, rozwój cyfryzacji, zaangażowanie obywateli i spójność. Hasło przewodnie brzmi: „Razem ku powrotowi do zdrowia”.

Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu mogą rejestrować się za pośrednictwem strony: https://europa.eu/regions-and-cities/home_en

Związek Powiatów Polskich jest partnerem tego wydarzenia.