Aktualności

15 października 2021

Zespół ds. Infrastruktury KWRiST: ustawa wdrożeniowa, wały przeciwpowodziowe i rowy przydrożne

Na posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST, które odbyło się 14 października 2021 r. dyskutowano tzw. sprawy różne oraz omawiano projekty, co do których jest najwięcej wątpliwości lub są one najpilniejsze. Spośród projektów na pierwszy plan wysuwa się projekt tzw. ustawy wdrożeniowej, natomiast w zakresie „Spraw różnych” dyskusja na temat utrzymania wałów przeciwpowodziowych w należytym stanie oraz wymogów stawianych przez Prawo wodne dla prac związanych z rowami odwadniającymi.

Ustawa wdrożeniowa – wystarczy już rozmów

O dziwo tytułowe stanowisko wynika ze stanowiska resortu funduszy i polityki regionalnej. Dwa dni przed posiedzeniem Zespołu odbyło się robocze, wielogodzinne spotkanie przedstawicieli Ministerstwa oraz Strony Samorządowej, przy czym w ocenie korporacji samorządowych (w tym w szczególności Związku Województw RP) nie rozwiało ono wszystkich wątpliwości ze względu na brak czasu oraz pytania, na które odpowiedzi reprezentanci resortu musieli skonsultować z kierownictwem.

Niemniej w ocenie Piotra Zychli, zastępcy dyrektora Departamentu Prawnego w resorcie funduszy, spotkanie robocze nie pozostawiło deficytu w zakresie wysłuchania się obydwóch stron. Do 18 października 2021 r. (poniedziałek) zostanie dostarczona do KWRiST wersja projektu uwzględniająca maksimum postulatów, a tam, gdzie uwagi nie zostaną uwzględnione, Ministerstwo przedstawi stanowisko.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.