Aktualności

15 października 2021

Echa z posiedzenia Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST

Nowe rozporządzenie o wynagradzaniu pracowników samorządowych, ustawa o ochotniczych strażach pożarnych i ochrona sygnalistów to trzy najważniejsze tematy, nad którymi obradował zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w październiku br.

Nowe zasady wynagradzania pracowników samorządowych

Projekt rozporządzenia został zaopiniowany pozytywnie. Z uwagi na pilność prac (co było związane z przyjętą niedawno nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych) projekt zaopiniowano pozytywnie. Jednak z uwagi na fakt, że uwagi zgłaszane przez samorządy właśnie ze względu na pośpiech nie zostały uwzględnione (np. kwestia zbyt niskich wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ze strony Związku Powiatów Polskich padł wniosek aby na kolejnym posiedzeniu, w ramach spraw różnych wrócić do rozmowy o zgłoszonych uwagach i jednak zainicjować prace nad nowelizacją rozporządzenia. Ze strony Unii Metropoli Polskich padł wniosek aby strona rządowa wydała interpretację odnośnie wliczania lub niewliczania do maksymalnej kwoty wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie wyboru wynikającej  ustawy dodatków stażowych.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.