Aktualności

20 października 2021

Echa z prac Zespołu ds. Edukacji KWRiST

19 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W krótkim porządku obrad Zespół omówił jeden projekt ustawy oraz kilka spraw różnych.

Rozpatrywanym aktem prawnym był projekt ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres projektu opisywaliśmy w Dzienniku Warto Wiedzieć - tutaj: Zmiany w Mazurku Dąbrowskiego - przedstawiono projekt ustawy.

Uwagi do projektu zgłosił Związek Powiatów Polskich. Podkreślono, że w kontekście jednego z projektowanych rozwiązań a mianowicie konieczności wymiany tablic urzędowych konieczne jest wydłużenie terminu do 31 grudnia 2028 r. (projektodawcy zaproponowali 31 grudnia 2025 r.). Ewentualnie w przypadku nieuwzględnienia powyższej uwagi, ZPP wniósł o przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na realizację założeń projektowanej ustawy. Jak uzasadniono w dziesięcioletniej perspektywie oszacowano skutek finansowy projektu na ok. 150 mln zł. Blisko 90% kosztów wdrożenia projektowanych zmian w związku z koniecznością m.in. wymiany tablic urzędowych, druków, formularzy, dokumentów publicznych poniesie sektor samorządowy. Związek Powiatów Polskich nie polemizuje w zakresie merytorycznych podstaw przygotowanej ustawy. Jednakże proponowany okres przejściowy na wymianę tablic urzędowych jest zbyt krótki i spowoduje obciążenie dla lokalnych budżetów. Projektowane zmiany z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy będą mało widoczne (np. kolor części rogowych czy prześwity w koronie) a wpłyną na realizację innych zadań publicznych. Stąd też uzasadniony jest postulat wydłużenia okresu przejściowego i umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego stopniowej wymiany tablic. Proponowana data jest tożsama z proponowanymi przez projektodawców terminami w ust. 8 i 11 art. 82 projektu ustawy. Ewentualnie rozwiązaniem może stać się przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego środków finansowych z budżetu państwa dedykowanych realizacji założeń projektu ustawy w zaproponowanym przez projektodawców terminie tak aby równomiernie rozłożyć koszt wdrożenia ustawy na administrację rządową i samorządową.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.