Aktualności

22 października 2021

Echa z październikowego Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST

21 października 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST, w tym w części dotyczącej zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych posiedzenie wspólne z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych. Prócz projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych głównymi tematami posiedzenia były: ustawa wdrożeniowa i zmiany w zakresie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów.

Ustawa wdrożeniowa: ZPP z sukcesem

Po długiej dyskusji Zespół nie wydał opinii do projektu tzw. ustawy wdrożeniowej. Poszczególne województwa w ramach Związku Województw RP zgłaszają bowiem wciąż co najmniej kilka kluczowych zastrzeżeń, m.in. co do roli BGK jako monopolisty przy wydatkowaniu tzw. części pożyczkowej Krajowego Planu Odbudowy.

Natomiast kluczowe uwagi ZPP zostały co do zasady uwzględnione (choć Ministerstwo mogło uwzględnić je wprost, a nie przetwarzając na własne pomysły legislacyjne). Niemniej w aktualnej wersji projektu rozszerzony został zakres form, w których będzie można zarządzać ZIT-em – o takie, które uwzględniają samorządy powiatowe. Ponadto w ustawie o samorządzie gminnym zostanie jasno wskazane, że powiat może być stroną porozumienia, o którym mowa w art. 10g ust. 4 tej ustawy (czyli porozumienia dotyczącego prac nad tzw. strategią ponadlokalną). Równocześnie przepis przejściowy dotyczący nowego obowiązku w postaci przyjmowania uchwał w sprawie trybu i harmonogramu prac nad strategią rozwoju ponadlokalnego będzie stanowił, że przepisy te nie będą stosowane do prac nad projektami strategii, do których przystąpiono przed wejściem w życie projektowanej ustawy.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.