Aktualności

5 listopada 2021

Echa z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST

4 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST, na którym wysłuchano informacji na temat programów Czyste Powietrze oraz Mój Prąd, zaopiniowano ostatecznie projekt nowelizacji ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz kontynuowano dyskusję nad zmianami w ustawie – Prawo o ruchu drogowym.

Czyste Powietrze i Mój Prąd

Na wniosek Związku Miast Polskich przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawili informację na temat programów Czyste Powietrze oraz Mój Prąd. Informacja opierała się na prezentacjach multimedialnych, które publikujemy w załączeniu. Agnieszka Sosnowska, dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza w resorcie klimatu i środowiska poinformowała, że spada liczba stref z przekroczeniami poziomów w zakresie pyłów PM10 i PM2,5, niemniej przyznała też otwarcie, że do norm europejskich i oczekiwań WHO nam daleko.

Prócz „suchych” informacji na temat programów, na posiedzeniu Zespołu wywiązała się dyskusja na temat tzw. projektów parasolowych w kontekście nowelizacji ustawy o OZE, zmieniającej zasady rozliczeń dla prosumentów, która aktualnie znajduje się na etapie prac senackich. Marcin Ścigan, dyrektor Departamentu OZE w Ministerstwie Klimatu i Środowiska zapowiedział, że resort jest w kontakcie z zainteresowanymi podmiotami, w szczególności urzędami marszałkowskimi – i robi wszystko, aby odpowiednie poprawki umożliwiające sprawne zrealizowanie tych projektów złożyć w Senacie.

Charakterystyka energetyczna budynków – sukces ZPP

Projekt nowelizacji ustawy o charakterystyce energetycznej uzyskał pozytywną opinię Zespołu i całej KWRiST – na podstawie udzielonego upoważnienia. Projektodawcy na skutek uwag Związku Powiatów Polskich wydłużyli okres vacatio legis, doprecyzowali przepis karny, zrezygnowali z szerokiego obciążania np. szkół czy DPS-ów obowiązkiem w postaci konieczności posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.