Aktualności

6 listopada 2021

Zmiany w systemie pieczy zastępczej i finanse JST tematem wideokonferencji Zarządu Związku Powiatów Polskich

5 listopada br. członkowie Zarządu Związku Powiatów Polskich wzięli udział w wideokonferencji, podczas której omówili najistotniejsze dla powiatów kwestie. Wśród najważniejszych znalazły się zmiany w systemie pieczy zastępczej, finanse jednostek samorządu terytorialnego i sytuacja w oświacie.

Mec. Bernadeta Skóbel, kierownik działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz przybliżyła temat proponowanych zmian w ustawie o wsparciu rodziny w systemie pieczy zastępczej. Nowelizacja ustawy przewiduje wprowadzenie zakazu tworzenia nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Stworzenie nowej placówki będzie wymagało zgody wojewody. Związek Powiatów Polskich zaproponuje rozwiązanie precyzujące, w jakich sytuacjach wojewoda będzie mógł wydać zgodę. Równocześnie prowadzone są prace nad próbą dezinstytucjonalizacji opieki społecznej. Drugim istotnym zapisem w nowelizacji jest rewizja istniejących placówek opiekuńczo-wychowawczych. W ocenie ZPP to niebezpieczny przepis, który spowoduje uzależnienie funkcjonowania placówek od nie do końca jasnych opinii Rzecznika Praw Dziecka. Pojawiły się też zmiany dotyczące rejonizacji pieczy zastępczej – również w tym punkcie Związek Powiatów Polskich będzie postulował o złagodzenie zapisu. Sama idea odejścia od rejonizacji nie jest bowiem zła (może pomóc w tworzeniu rodzin zastępczych na szerszym obszarze), jednak zniesienie rejonizacji nie może dotyczyć obszaru całej Polski. Mogłoby to wówczas skutkować przewożeniem dzieci na drugi koniec kraju, podczas gdy posiadają one prawo do kontaktu z rodzicami biologicznymi. Jeden z przepisów w ustawie traktuje również o tym, że jeśli wychowanek rozpoczął proces usamodzielnienia, ale jeśli pojawiła się szczególna sytuacja, mógł wrócić do placówki, którą opuścił lub do rodziny zastępczej, którą opuścił. W tym przypadku zgodę na powrót dziecka będzie musiał wydać starosta. W projekcie pojawił się również zapis o tym, że w przypadku umieszczenia dzieci z innego powiatu w placówkach pieczy instytucjonalnej będzie potrzeba jedynie zgoda dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej. Ten przepis zostanie jednak usunięty.

Grzegorz Kubalski, zastępca Dyrektora Biura ZPP poinformował o najważniejszych kwestiach podejmowanych w ostatnim czasie. Wśród nich znalazł się fundusz autobusowy. Poprawka została przyjęta na poziomie Senatu, pozostaje kwestia jej przyjęcia w Sejmie. Rozstrzygnięcia i postępowania na poziomie województw w tej sprawie odbędą się najprawdopodobniej w grudniu.

Jeśli chodzi o wynagrodzenia i diety pracowników samorządowych, ze względu na poprawki wprowadzone na poziomie prac Senatu, pojawiły się wątpliwości formalno-prawne. Aby w jak najlepszy sposób przedstawić tę tematykę, eksperci Związku Powiatów Polskich stworzą artykuł z najczęściej pojawiającymi się pytaniami i odpowiedziami na nie. Będzie on dostępny na stronie Dziennika Warto Wiedzieć (www.wartowiedziec.pl).

Zbliża się również czas przedłożenia projektu budżetu na przyszły rok. W tej kwestii pojawiają się wątpliwości, w jaki sposób rozumieć przepis mówiący o tym, że jest dopuszczalne uchwalenie budżetu deficytowego, o ile przewidziany deficyt będzie usunięty w perspektywie czterech lat. RIO nie mają jeszcze wyobrażenia co do tego, jak powinno to wyglądać. Zapewne dopiero praktyka pokaże, jak przepis będzie wykorzystywany w praktyce.

W toku dyskusji podczas wideokonferencji, Członkowie Zarządu ZPP omówili również najistotniejsze, bieżące kwestie, takie jak finanse samorządowe, podział środków w ramach Polskiego Ładu, granty unijne na rozwój cyfryzacji, a także sytuacja systemu opieki zdrowotnej i sytuacji w oświacie.