Aktualności

20 listopada 2021

Listopadowy Zespół ds. Edukacji pod znakiem podziału subwencji oświatowej na 2022 r.

9 listopada br. odbyło się posiedzenie Zespołu Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST. Zespół uzgodnił projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych.

Opinię pozytywna z uwagą uzyskał projekt ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej (kwestię tego projektu szerzej opisaliśmy w Dzienniku Warto Wiedzieć).

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie dyplomów, zaświadczeń lub certyfikatów potwierdzających znajomość języka pomocniczego nie został zaopiniowany ze względu na trwające uzgodnienia międzyresortowe oraz konsultacje publiczne. Opinia zostanie wydana po przekazaniu projektu w wersji po uzgodnieniach międzyresortowych. 

Najistotniejszym punktem porządku obrad był projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022. 

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.