Aktualności

25 listopada 2021

Podwyżki dla starostów jednak od 1 sierpnia br. – echa z posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Na wniosek Związku Powiatów Polskich do porządku obrad plenarnego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 24 listopada br. wprowadzono punkt dotyczący prawnych możliwości wyrównania wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w samorządach na podstawie wyboru od 1 sierpnia br.

Przypomnijmy, że cała sprawa ma swój początek od pisma Wojewody Świętokrzyskiego do samorządów z tego województwa, gdzie kwestionowano taką możliwość. O kontrowersyjnym wystąpieniu Wojewody Świętokrzyskiego pisaliśmy tutaj.

Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w MSWiA, który współprzewodniczył po stronie rządowej posiedzeniu, potwierdził, że intencją Rady Ministrów było wprowadzenie podwyżek ze skutkiem od 1 sierpnia. Strona rządowa wystąpi do Wojewody o weryfikację stanowiska, a tym samym o niekwestionowanie wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń od 1 sierpnia.


Załączniki