Aktualności

3 grudnia 2021

Zespół ds. Infrastruktury KWRiST – budownictwo i planowanie przestrzenne

2 grudnia 2021 r. odbyło się pierwsze z dwóch zaplanowanych na grudzień posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST. Posiedzenie zostało zdominowane przez projekty związane z szeroko pojętym budownictwem i planowaniem przestrzennym.

Wzmocnienie PINB-ów – będą podwyżki i sprzęt

Na kanwie pisma Związku Powiatów Polskich w sprawie planowanych działań w zakresie wzmocnienia organów nadzoru budowlanego, w tym w szczególności wzmocnienia finansowego, w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Zespół przeprowadził dyskusję nad wskazaną kwestią.

Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego przyznała, że niedofinansowanie nadzoru budowlanego jest wieloletnie. Przekazała, że w przyszłym roku w powiatowych inspektoratach będą miały miejsce podwyżki wynagrodzeń – na poziomie ok. 700 zł netto na etat. Aktualnie GUNB prowadzi inwentaryzację sprzętu komputerowego w powiatowych inspektoratach – na podstawie tej inwentaryzacji zostaną określone potrzeby, a następnie zapewnione finansowanie budżetowe przez Ministra Finansów. Środki zostaną przekazane wojewodom, a następnie wojewódzkim inspektorom nadzoru budowlanego – tak, aby to poszczególne powiatowe inspektoraty mogły dokonywać zakupów sprzętu.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.