Aktualności

18 grudnia 2021

Duży sukces ZPP – będą zmiany w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego ustalonych przed zmianami z 2019 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę o przyjęciu bez poprawek ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych oraz ustawy o drogach publicznych. Związek Powiatów Polskich od kilku miesięcy intensywnie zabiegał o zmianę przepisów – tak, aby nie dochodziło do zmian decyzji wydanych w oparciu o „stare” stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego. Teraz mamy efekt tych kilkumiesięcznych starań.

Kontekst całej sprawy

Przypomnijmy: 25 października 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, która zmieniała m.in. art. 40 ustawy o drogach publicznych i obniżała maksymalne stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, do których to maksymalnych stawek organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w ciągu 3 miesięcy od 25 października 2019 r. miały dostosować stawki opłaty określone w swoich uchwałach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych. Równocześnie ustawa ta uchyliła art. 40f ustawy o drogach publicznych, który przewidywał ustalanie przez zarządcę drogi z urzędu nowej wysokości opłaty – w razie ustalenia przez organ jednostki samorządu terytorialnego stawek opłat niższych niż stawki opłaty, na podstawie których ustalono opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy – Prawo telekomunikacyjne.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.