Aktualności

9 stycznia 2022

Echa z prac Zespołu ds. Zdrowia KWRiST

W środę 5 stycznia br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST poświęcone omówieniu Strategii Rozwoju Usług Społecznych oraz edukacji cudzoziemców.

Jako pierwszy został już ponownie omówiony projekt Strategii Rozwoju Usług Społecznych. Był on bowiem przedmiotem obrad już podczas grudniowego Zespołu.

W trakcie debaty poruszono temat domów pomocy społecznej i występujących tam problemów m.in. trudności w znalezieniu osób chętnych do pracy, co może zostać spotęgowane podnoszeniem wymogów kwalifikacyjnych dla takich osób; wysokie koszty utrzymania pensjonariuszy; bardzo mało chętnych pielęgniarek do pracy w DPS-ach, związane ze zbyt niskim wynagrodzeniem; konieczność zmiany płatnika wynagrodzeń dla pielęgniarek pracujących w domach pomocy społecznej na NFZ.

Dlasza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.