Aktualności

18 stycznia 2022

Wystartowała 26. Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w."

Wystartowała 26. Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”
Ta trwająca nieprzerwanie rywalizacja z tradycją sięgającą 1996 roku, z każdą edycją buduje swój prestiż, powiększając liczbę uczestników i grono zwycięzców oraz wyróżnionych. Co roku do Konkursu zgłasza się od 400 do 900 obiektów budowlanych, rewitalizacji zakończonych w ostatnich latach. Przez ćwierć wieku Konkurs nabrał powszechnego charakteru, w którym zwycięzcami są już Ci, którzy biorą udział i zgłaszają obiekty, dzieło pracy i poświęcenia wielu ludzi. To dzięki działaniom samorządów małe ojczyzny się budują i rozwijają tak intensywnie. Mapa Polski ze zgłoszonymi obiektami z miast, gmin i powiatów na stronie internetowej Konkursu najlepiej obrazuje gdzie są najaktywniejsze działania w zakresie inwestycji.

Przyjmowanie zgłoszeń do 26. edycji już trwa, na www.modernizacjaroku.org.pl znajdują się niezbędne informacje określające warunki przystąpienia do Konkursu. 

Z okazji Jubileuszu 25-lecia, za wzorowo przeprowadzone przedsięwzięcie i w dowód uznania dla realizowanych idei, Ogólnopolski Konkurs „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” otrzymał Nagrodę Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

25.edycja Konkursu odbyła się pod patronatem Marszałków Województw: mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego wspierających konkurs regionalnie. Pieczę nad realizacją powierzonych zadań sprawują partnerzy m.in. Związek Powiatów Polskich, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, naukowy patronat 11 Politechnik oraz Ministerstw związanych z zakresem działań Konkursu.

Uroczysta Gala ogłoszenia wyników i wręczenia nagród odbyła się tradycyjnie w Rezydencji Królów i Rzeczypospolitej w Zamku Królewskim w Warszawie, a uroczystość uświetnił koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. 

Patronat Medialny: Dziennik Rzeczpospolita, Inżynier Budownictwa, Polska Press Grupa, muratorplus.pl, Dziennik Warto Wiedzieć - www.wartowiedziec.pl, portalsamorządowy.pl, 22 dzienniki o zasięgu regionalnym z całej Polski: Dziennik Polski, Echo Dnia, Express Ilustrowany, Gazeta Codzienna Nowiny, Gazeta Lubuska, Gazeta Pomorska, Gazeta Współczesna, Głos Dziennik Pomorza, Kurier Poranny, Dziennik Bałtycki, Dziennik Łódzki, Dziennik Zachodni, Gazeta Krakowska, Gazeta Wrocławska, Głos Wielkopolski, Kurier Lubelski, Polska Metropolia Warszawska, Nowa Trybuna Opolska, Express Bydgoski, Nowości Dziennik Toruński. Kwartalnik Przewodnik Projektanta, Budownictwo i Architektura Podlasia Kwartalnik, Dwutygodnik Las Polski, Kompas Inwestycji, Magazyn Autostrady Magazyn Kruszywa Magazyn Mosty Miesięcznik Materiały Budowlane, Mój Żłobek Moje Przedszkole, Ogólnopolski Dwutygodnik Budowlany Profile, Ogólnopolskie Czasopismo Budowlane ROM-DOM, Oficyna Wydawnicza Polcen, Portal Budoskop.pl, Portal Buduj z Głową, Portal Samorządowy, Portal Retalks.pl, Serwis Budowlany Muratorplus.pl, Serwis Infoinwest, Stowarzyszenie Polskich Mediów, Świat Elit

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych, cechujących się szczególnymi walorami jakościowymi, funkcjonalnymi, urbanistycznymi i estetycznymi przedsięwzięć budowlanych, modernizacji oraz nowych obiektów w przestrzeni urbanistycznej ukończonych w danym roku. 
Modernizacje obiektów mieszkalnych, domów opieki społecznej, dróg, mostów, termomodernizacje szkół, obiekty sportu i rekreacji, rewitalizacje terenów i nowo wybudowane obiekty prosimy zgłaszać do 28 lutego 2021 r., zostaną one specjalnie wyróżnione na stronie internetowej Ogólnopolskiego Konkursu i zamieszczone na Interaktywnej Mapie Polski wezmą udział w głosowaniu internetowym.

Więcej informacji na: www.modernizacjaroku.org.pl