Aktualności

20 stycznia 2022

Echa z prac Zespołu ds. Administracji KWRiST

19 stycznia 2022 r., odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli. Na posiedzeniu omawiano projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny i niektórych innych ustaw, projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy, projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej, projekt ustawy o zmianie ustawy o zasobie archiwalnym i archiwach.

W sprawie projektu zmiany ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw tematem newralgicznym z punktu widzenia interesów powiatów była kwestia wprowadzenia możliwości pozyskiwania przez sądy danych z systemu informacji o nieruchomościach. Przedstawicielka Związku Powiatów Polskich zwróciła uwagę, że będzie się to wiązało ze spadkiem dochodów po stronie powiatów, które z tych dochodów finansują realizację zadań w obszarze geodezji i kartografii. Mowa tu o ubytku rzędu 145 mln zł rocznie. ZPP zwróciło również uwagę, że bardzo podobne zastrzeżenia zgłosił Główny Geodeta Kraju oraz, że w uwagach przekazanych na piśmie, Związek Powiatów wskazał możliwe rozwiązanie zgłaszanego problemu. Z uwagi na trwające konsultacje międzyresortowe oraz brak jednoznacznego stanowiska resortu sprawiedliwości na zgłoszoną uwagę Zespół odstąpił od opiniowania projektu.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.