Aktualności

26 stycznia 2022

Kolejne posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST za nami

W czwartek 20 stycznia 2022 r. odbyło się spotkanie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST. W trakcie spotkania rozpatrzono wskazane poniżej zagadnienia.

W wolnych wnioskach poruszono zagadnienie nowelizacji ustawy o OZE (projekty parasolowe). Przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska poinformował, że niebawem pojawi się poselski projekt zmian w tej sprawie, dzięki któremu w kontekście realizacji projektów parasolowych dotychczasowe zasady rozliczania prosumentów będą obowiązywały przez dłuższy okres.

W ramach wolnych wniosków rozważono także problematykę cen paliw i energii. W odpowiedzi na uwagi organizacji samorządowych, w tym ZPP, Strona Rządowa wyjaśniła, że w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej, przyjęto nowelizację rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. W ten sposób ograniczono ceny nośników energii już od 1 stycznia br. Obniżono więc podatek VAT dla gazu ziemnego oraz systemu ciepłownictwa z 23 do 8% i energię elektryczną z 23 do 5%. Obniżono także akcyzę na energię elektryczną oraz paliwa. Jednocześnie rozłożono w czasie podwyżki cen gazu ziemnego (patrz ustawa z 13 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu). Przewidziano również obniżenie cen taryf o 25% dla przedsiębiorców do końca lutego 2022. Ponadto odbędą się dodatkowe spotkania dotyczące uwzględnienia wzrostu cen energii elektrycznej i gazu w finansowaniu oświaty oraz ochrony zdrowia oraz w zakresie szczegółowych problemów (m.in. wypowiadania umów przez dostawców energii elektrycznych). 

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.