Aktualności

1 kwietnia 2022

Relacja z marcowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska, Rządowa Tarcza Antyinflacyjna, rozszerzona odpowiedzialność producenta oraz realizacja dodatku osłonowego były tematami marcowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 30 marca br.

Posiedzeniu przewodniczył Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska

15 marca Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przesłał do Komisji Europejskiej i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dokument dotyczący Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Środki miałyby być przeznaczone na te cele, które są priorytetem w nadchodzącej perspektywie. W dyskusji na ten temat pojawiały się zarzuty o brak podejmowania dialogu i pomijania instrumentów terytorialnych. Urząd Marszałkowski postulował przeznaczenie pewnej puli pieniędzy na instrumenty terytorialne. Pojawiały się także głosy na temat utworzenia instytucji pośredniczących, które miałyby funkcjonować w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. UM nie zamierza jednak ich tworzyć. W ramach Komisji Wspólnej wpłynęło 9 uwag do programu – 6 z nich zostało rozpatrzonych pozytywnie, 1 częściowo, natomiast 2 zostały rozpatrzone negatywnie. Zdaniem przedstawiciela UM, uwagi zgłaszane w tej sprawie przez prezydenta Wrocławia nie odnoszą się do uwag formalnych omawianych na posiedzeniu KWRiST.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.