Aktualności

6 kwietnia 2022

Najpopularniejsze inwestycje w Polsce - trwa głosowanie

Trwa głosowanie na najpopularniejsze inwestycje 26 edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”, któremu patronuje Związek Powiatów Polskich.

Ideą Konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych.

O udział w rywalizacji ubiegają się nie tylko osoby fizyczne, ale też powiaty, urzędy miasta, instytucje  i deweloperzy.

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w danym roku wyróżniających się szczególnymi walorami. Mogą brać w nim również udział nowo wybudowane obiekty.

Konkurs rozstrzygnięty zostanie w dwóch kategoriach:

 • Nowe Obiekty                                
 • Modernizowane Obiekty

Wyróżnione podkategorie:

 • obiekty mieszkalne;
 • obiekty hotelarsko-turystyczne;
 • obiekty przemysłowe i inżynieryjne;
 • obiekty użyteczności publicznej;
 • obiekty szkolnictwa;
 • obiekty kultury, sportu, zdrowia i rekreacji;
 • obiekty ochrony środowiska;
 • obiekty zabytkowe;
 • elewacje i termorenowacje;
 • najciekawsze modernizacje i adaptacja wnętrz;
 • rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych;
 • modernizacje dróg;
 • obiekty mostowe;
 • obiekty zieleni.

Swój głos na wybrany projekt można oddać na stronie Konkursu poprzez wyszukanie go według województwa lub nazwy obiektu.

Więcej informacji na: www.modernizacjaroku.org.pl