Aktualności

12 kwietnia 2022

Kolejna wideokonferencja Zarządu ZPP za nami

Przepisy dotyczące obywateli Ukrainy, w tym te odnoszące się do edukacji, sytuacja w systemie opieki zdrowotnej a także samorządowe inwestycje były tematami wideokonferencji Członków Zarządu Związku Powiatów Polskich.

Spotkaniu przewodniczył Prezes Zarządu ZPP, Andrzej Płonka.

Sprawy bieżące przybliżyła Bernadeta Skóbel. W ubiegłym tygodniu pojawił się projekt kolejnej, czwartej już nowelizacji specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.  Związek Powiatów Polskich zgłosił do niego uwagi, których część została  uwzględniona w Sejmie, a część już na etapie przygotowania nowelizacji. W 90 procentach uwzględniono poprawki dotyczące zadań powiatowych centrów pomocy rodzinie w związku z realizacją zadań na rzecz opiekunów tymczasowych.

W najbliższym tygodniu odbędą się również Zespoły Komisji Wspólnej, w tym Zespół ds. Zdrowia. Najprawdopodobniej na Zespole pojawi się projekt nowelizacji przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę w podmiotach leczniczych. ZPP cały czas zbiera uwagi samorządów do tego projektu. Największą niewiadomą jest sposób, w jaki środki będą przekazywane do samorządów. Zdania są podzielone nawet wśród samych dyrektorów – pojawiają się głosy, aby środki szły osobnym strumieniem podwyżkowym, a także takie, by było to włączone do wyceny świadczeń.

Wraca także temat projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. Ostatnie wypowiedzi ministra zdrowia Adama Niedzielskiego świadczą o tym, że będzie on zdeterminowany, by doprowadzić projekt do końca. Brak refleksji ze strony resortu zdrowia może bardzo dziwić – negatywną ocenę projektu zgłosił bowiem nie tylko Związek Powiatów Polskich, ale też wiele innych instytucji.

Podczas wideokonferencji pojawiły się również tematy dotyczące szeroko rozumianej infrastruktury. Podczas posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego pojawiło się zagadnienie opłaty OC za pojazdy usunięte z dróg. Biuro ZPP wysłało prośbę do powiatów, by przekazały one informację co do tego, ile zapłaciły takich składek OC za samochody w 2021 roku. Gdy znana będzie skala tych wydatków, biuro ZPP spróbuje (ponownie) podjąć temat z ministerstwem.

Obecnie trwają również konsultacje publiczne projektu  nowego rozporządzenia dotyczącego opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego. Opłaty te mają pozostać na takim poziomie, jak w poprzednim rozporządzeniu – oznacza to takie same opłaty od 12 lat. Biorąc pod uwagę inflacje, opłaty powinny wzrosnąć o 45 procent.

Bernadeta Skóbel mówiła też o programach finansowania inwestycji z RFIL czy Polskiego Ładu – na posiedzenie Zespołu Infrastruktury zostaną przygotowane zbiorcze uwagi, jakie wpływają z poszczególnych samorządów. Będą podejmowane rozmowy z KPRM, by przeprowadzić zmiany ułatwiające podejmowanie inwestycji.

Najistotniejsze kwestie związane z edukacją przedstawiła Katarzyna Liszka-Michałka. Pierwszym tematem był podział środków na uczniów z Ukrainy – ZPP otrzymał szablon wyliczenia środków. Ciężko jednak zweryfikować rzetelność tych wyliczeń i adekwatność kwot do realizowanych zadań. Nie jest się bowiem w stanie ocenić, jakie dane zostały wpisane do Systemu Informacji Oświatowej – a to w tej sytuacji podstawa. Do 11 kwietnia środki miały zostać podzielone i przekazane do samorządów. Gdyby jednak samorząd na podstawie posiadanych danych podejrzewał błędne naliczenie środków, przekazano prośbę o zgłoszenie tego do ZPP.

W senacie procedowany jest obecnie projekt zmian w Karcie Nauczyciela dotyczący podwyżek nauczycielskich od 1 maja br. Średnie wynagrodzenie nauczycieli ma wzrosnąć o 4,4 proc. Komisja senacka przyjęła projekt bez poprawek. Na ten cel ma zostać przeznaczonych ponad miliard złotych dodatkowych środków oświatowej części subwencji ogólnej. Procedowany jest także projekt zmian jeśli chodzi o wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli – poza wzrostem wynagrodzenia zasadniczego projekt zakłada też zmiany w siatce grup przyporządkowania nauczycieli. Planowane są też podwyżki dla nauczycieli, których wynagrodzenie zasadnicze nie sięga minimalnego wynagrodzenia za pracę. Minister Piontkowski zapowiedział też już prace resortu nad projektem zmian w awansie zawodowym a także zmian w wynagrodzeniach nauczycieli stażystów. Od 1 września 2022 roku szkoły będą musiały również spełnić standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów.

Katarzyna Liszka-Michałka mówiła też o nowelizacji specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – w zakresie tej ustawy jest też przepis, który zakłada, że na dorosłych obywateli, którzy mogliby zostać przyjęci do szkół dla dorosłych nie będzie przewidziane finansowanie ani w rezerwie części oświatowej subwencji ogólnej, ani w funduszu pomocowym. Minister Edukacji i Nauki podpisał też rozporządzenie zmieniające rozporządzenie dotyczące edukacji dzieci obywateli Ukrainy. Doprecyzowuje ono wiele kwestii – daje możliwość prowadzenia bezpłatnej nauki języka polskiego (zarówno indywidualnie, jak i grupowo, ale grupy nie mogą być mniejsze niż 15 uczniów). Zmieniono również zasady prowadzenia tych lekcji – określono, że musi to być min. 6 godzin, uproszczono również procedurę otwierania innych lokali stacji prowadzenia zajęć w związku z koniecznością przyjęcia uczniów z Ukrainy w przypadku szkół publicznych.  

Członkowie Zarządu Związku Powiatów Polskich poruszyli też inne istotne dla powiatów kwestie – wśród nich znalazła się możliwość zatrudnienia pielęgniarek z Ukrainy w DPS-ach, inwestycje samorządowe a także finansowanie pediatrii w Polsce.