Aktualności

26 kwietnia 2022

Echa z prac Zespołu ds. Edukacji KWRiST

20 kwietnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele strony samorządowej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.  

Zespół pozytywnie zaopiniował:

  1. projekt ustawy o artystach zawodowych z prośbą o korektę Oceny Skutków Regulacji w zakresie wskazania źródła rekompensaty samorządom utraconych dochodów z tytułu przewidzianych projektem zwolnień;
  2. projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy”.

Łącznie omówiono punkty dotyczące nowelizacji: rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego i rozporządzenia w sprawie sposobu podziału subwencji oświatowej - które dotyczą podwyżek dla nauczycieli od 1 maja br. przewidzianych w uchwalonej 24 marca 2022 r. przez Sejm ustawie (www.sejm.gov.pl).

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.